Minecraft Server Komutları

Oyun
9 ay önce

Start.bat
@ECHO OFF
java -Xmx2048M -Xms2048M -jar server.jar 

Start.vbs
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run chr(34) & "start.bat" & Chr(34), 0
Set WshShell = Nothing

 

Yorum Yaz
E-posta adresiniz yorumlar listelenirken gizli kalacaktır.
user image
josephsuniverse

iLK

7 ay önce